Wizytówka firmy « poprzednia ( 1340 / 1380 ) następna »

Cert Partner

Cert Partner


Katowicka 13/2, 45-061 Opole (opolskie)
tel. 515 317 094, 604 380 091, faks 77 442 68 90
email: szkolenia@certpartner.pl
www: http://www.certpartner.pl


wyślij zapytanie
Proszę czekać ...
Proszę czekać ...
Uwaga: prosimy wprowadzić poniżej swój adres e-mail oraz treść pytania oraz wcisnąć przycisk wyślij zapytanie, wtedy Państwa pytanie zostanie przesłane do firmy Cert Partner. Odpowiedź zostanie przesłana na wprowadzony poniżej adres e-mail.

Twój adres e-mail:


Treść pytania:


powrótOpis działalności


Cert Partner zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie: oceny zgodności nowych maszyn, urządzeń, sprzętu elektrycznego z wymaganiami oznakowania CE oraz minimalnych wymagań BHP dla starszych maszyn użytkowanych w firmie.

Naszymi klientami są producenci, dystrybutorzy, użytkownicy maszyn, urządzeń, systemów automatyki przemysłowej. Organizujemy szkolenia i warsztaty na terenie całego kraju. Realizujemy szkolenia otwarte oraz na indywidualne zamówienie firm.

USŁUGI

Praktyczne szkolenia i warsztaty

 1. „Dyrektywa maszynowa – efektywna ocena zgodności i ocena ryzyka maszyn"
 2. "Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849"
 3. „Oznaczenie CE sprzętu elektrycznego podlegającego nowej dyrektywie niskonapięciowej 2014/35/UE (LVD)"
 4. "Kompatybilności elektromagnetycznej EMC - zjawiska fizyczne, zasady projektowania, badania, laboratoryjne, wymagania prawne"
 5. „Minimalne wymagania dla maszyn w praktyce - ocena ryzyka i dostosowanie do dyrektywy narzędziowej"
 6. „Wyposażenie elektryczne maszyn - rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia”
 7. "Instrukcja użytkowania maszyny – treść, forma, zasady opracowania i odbierania" 
 8. "Bezpieczeństwo maszyn - algorytrm wyznaczania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL (EN 62061)"
 9. "Obsługa oprogramowania SAFEXPERT w oparciu o wymagania dyrektywy maszynowej 2006/43/WE"

Celem szkoleń jest pokazanie ścieżki postępowania oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego, zgodnego z przepisami przeprowadzania oceny zgodności własnych wyrobów. Każdy z uczestników otrzymuje wydrukowane materiały szkoleniowe z dołączoną płytą CD zawierającą informacje o oznakowaniu CE oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Szkolenia kierujemy do:

 • kierownictwa technicznego i konstruktorów,
 • producentów, projektantów maszyn i ciągów technologicznych,
 • producentów, projektantów elektrycznych układów sterowania i automatyki przeznaczonych do maszyn i ciągów technologicznych,
 • personelu realizującego odbiór techniczny maszyn po stronie użytkownika, inspektorów BHP, technologów, służb utrzymania ruchu,
 • pracodawców i użytkowników maszyn, osób odpowiedzialnych za przebudowę maszyn.

Szkolenia u klienta

Szkolenia zamknięte są adresowane do firm, które:

 • zamierzają przeszkolić większą ilość pracowników,
 • chcą przeszkolić pracowników własnych oraz firm współpracujących,
 • chcą mieć indywidualnie dopasowany program i charakter szkolenia,
 • same wybierają czas i miejsce szkolenia.

Doradztwo

Nasze doradztwo obejmuje pomoc w każdym z kroków oceny zgodności, m.in. pomoc:

 • w sklasyfikowaniu produktu,
 • w rozpoznaniu właściwych dla produktu dyrektyw i norm zharmonizowanych,
 • przy ocenie zagrożeń i oszacowaniu ryzyka,
 • przy sporządzeniu dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności.

Na zamówienie indywidualne firm:

 • opracowujemy trudne zagadnienia związane ze stosowaniem oznaczenia CE,
 • sprawdzamy opracowaną przez firmę dokumentację techniczną wymaganą przez dyrektywy Nowego Podejścia.

Wdrożenia

Klientom, którzy szukają pomocy w zakresie oznaczenia CE, oferujemy nasze usługi w szczególności w ramach poniższych dyrektyw „nowego podejścia”:

  - Maszynowej (MD) - 2006/42/WE

  - Niskonapięciowej (LVD) - 2014/35/UE

  - Dot. kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - 2014/30/UE

  - Dot. ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (ROHS 2) - 2011/65/UE

  - Ciśnieniowej (PED) - 2014/68/UE

  - Dot. urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku
  w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX) 2014/34/UE

oraz norm zharmonizowanych z pow. dyrektywami, w szczególności:

  - EN ISO 12100 – dot. oceny ryzyka

  - EN ISO 14120 (poprzednio EN 953) – dot. osłon stałych i ruchomych

  - EN ISO 13857 – dot. odległości bezpieczeństwa do stref niebezpiecznych

  - EN 60204-1 – dot. wyposażenia elektrycznego maszyn

  - EN 61439-1, -2 – dot. rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych

  - EN ISO 13850 – dot. zasad projektowania zatrzymania awaryjnego

  - EN ISO 13849-1, -2 – dot. niezawodności układów bezpieczeństwa maszyn (poziomy PL) oraz ich walidacji

  - EN 62061 – dot. niezawodności układów bezpieczeństwa maszyn (poziomy SIL)

  i wielu innych

Nasze kompetencje w tym zakresie potwierdzają m.in.:

 • współtworzenie norm z zakresu bezpieczeństwa maszyn, w ramach członkostwa w Komitecie Technicznym nr 158 (PKN),
 • stała współpraca z organami nadzoru rynku, jak i
 • stała współpraca ze światowymi firmami produkcyjnymi przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, elektronicznego, oświetleniowego, motoryzacyjnego, odlewniczego, energetycznego, górniczego i wielu innych.

PRODUKTY

Polecamy również:

 • oprogramowanie do oceny zgodności Safexpert,
 • nasz nieodpłatny informator Cert Info.

Szczegółowe informacje o produktach i usługach w zakładce oferta oraz na naszej stronie www.certpartner.pl


Zapraszamy do współpracy.
Zespół Cert Partner


Certyfikaty i wyróżnienia


11 kwietnia 2018 r. firma Cert Partner została przyjęta w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Stosujemy standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych. Standard ten zawiera zbiór zaleceń PIFS w zakresie wykonywania usługi szkoleniowej. Dzięki jego stosowaniu zapewniamy swoim Klientom wysoką jakość usług, ciągłe ich doskonalenie oraz samokontrolę jakości. Potwierdzeniem tego jest pozytywne przejście audytu instytucji certyfikującej DEKRA oraz otrzymanie certyfikatu „Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)

 
Data wprowadzenia: 2010/11/21 20:57:44 Data ost. modyfikacji: 2023/01/27 14:54:03


Inne firmy z tej kategoriizobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce